Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Gira Cor de la Generalitat

Cultura
Fecha: Sábado, 08 de Julio de 2017 00:00

El Cor de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana, for­ma­ció artís­tica depe­nent del Insti­tut Valen­cià de Cul­tura, cel­e­bra enguany els seus 30 anys d’existència. Amb el pro­grama “Un viatge per la música coral valen­ciana» i dirigit pel seu direc­tor tit­u­lar Francesc Perales, el Cor ini­cia la seua gira demà dijous 25 de maig, actu­ant a Sumacàrcer el 8 de juliol.

Todas las fechas


  • Sábado, 08 de Julio de 2017 00:00

Pow­ered by iCa­genda

Ir arriba