Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Próx­i­mos eventos

Hay 1 evento próx­imo

08
Jul
2017
Sábado, 08 de Julio de 2017 00:00
El Cor de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana, for­ma­ció artís­tica depe­nent del Insti­tut Valen­cià de Cul­tura, cel­e­bra enguany els seus 30 anys d’existència. Amb el pro­grama “Un viatge per la música coral […]

Pow­ered by iCa­genda

Ir arriba