Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Eleccions municipals 2015

Candidatura PSOE

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Eleccions municipals 2015

Candidatura NAP

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cap de setmana cultural

Este cap de set­mana hem pogut gaudir d’un ambi­ent cul­tural. Comença el dia 30 d’abril amb la pre­sentació del lli­bre: «Sumacàrcer, la pilota en Guerra» i al seu torn l’exposició de fotografies ref­er­ents al tema de la pilota valen­ciana a Sumacàrcer.

El dia 1 de maig, dia del tre­ball cele­bràvem l’acte social de les coques a la plaça de l’Era i a con­tin­uació començà la des­fi­lada del grup «TAM TAM». Ja de vesprada a l’auditori munic­i­pal la Banda Jun­ve­nil amenitzà al pub­lic asis­tent amb unes obres ben assajades.

El diss­abte 2 de maig el mono­logu­ista Eugeni Ale­many ens va amenitzar la vesprada amb el seu nou espec­ta­cle «T’ho des sense acritud.

Per a acabar, el diu­menge 3 de maig a les 10:00 hores des de la plaça de l’Era i en com­pa­nyia de pro­fes­sors de botànica de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia es va real­itzar l’esdeveniment «Cam­i­nant amb Cavanilles» per a obser­var la flora del bar­ranc del Llop.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diu­menge 12 d’abril a les 9 hores se cel­e­brarà la XVIII rome­ria a l’ermita. La con­cen­tració serà en l’església i des d’allí eixirem en rome­ria amb la imatge de la Verge del Rosari fins a l’ermita, on cel­e­brarem la Santa Missa, benedic­ció dels ter­mes i repar­ti­ment del tradi­cional entrepà.

 XVIII romeria a l'ermita
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver