Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

BONS NADALS SUMA

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Estos son els resul­tats de les elec­ciones gen­er­als 2015 a Sumacàrcer amb el 100% escrutat.

Capturar 2015 12 20 22 10 02 691

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

recital marimba

Estem ja en novem­bre, el mes de la música; i els fes­ters hem volgut par­tic­i­par de la festa de Santa Cecília, organ­itzant un recital de marimba el proper 14 de novem­bre, a les 19.30, a la par­ròquia St. Antoni Abad i St. Nico­lau de Bari.

Aquest recital serà a càr­rec de qua­tre alumnes que aquest any final­itzen els seus estudis de per­cus­sió al Con­ser­va­tori Supe­rior de Música «Joaquín Rodrigo», de Valèn­cia, i entre els quals, es troben dos fes­ters: Borja i Neus.

Es tocaran peces de grans com­pos­i­tors, com J.S Bach, E. Sejourné, A. Igna­tow­ick o E. Whitacre.

Vos esperem a tots.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

fira cocentaina2

Un any més, Sumacàrcer ha estat present a la Fira de Tots Sants de Cocen­taina amb el con­junt de municipis de la Rib­era, a l’estand de Rib­er­a­Tur­isme. Des d’allí hem fet per pro­moure un tur­isme rural, atrac­tiu, difer­ent i sostenible.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 12 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba