Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

II Trail de Sumacàrcer

Més infor­ma­ció a la pàgina http://​www​.cronorun​ner​.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diu­menge 23 d’abril tin­drà lloc la XX Romería a l’Ermita, l’eixida será a les 9:30 des de l’esglèsia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sopar i concert en benefici de l'Ermita

L’Associació d’Amics de l’Ermita organ­itza un sopar benèfic en favor de la recon­struc­ció de l’Ermita el diss­abte 22 d’abril en el local de la soci­etat, després en l’esglèsia tin­drà lloc un con­cert a car­rec dels cors de Paterna «CODA» y «Xúquer» de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Les vis­ites turís­tiques organ­itzades pel Con­sorci de la Rib­era a través del seu pro­grama Entre Comar­ques tin­drà aque­sta set­mana a Llom­bai, Beni­faió i Sumacàrcer com a pro­tag­o­nistes.

A Sumacàrcer s’arribarà diu­menge i es vis­i­tarà el pat­ri­moni arqui­tec­tònic i es farà una ruta fluvial.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 2 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba