Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

9 doctubre

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

VI concurs arroç forn · AECUS

Per 6é any con­se­cu­tiu, AECUS organ­itza el CON­CURS D’ARRÒS AL FORN (tan típic al nos­tre poble), el diss­abte, dia 8 d’octubre. Ara que ja fa unes set­manes des de que han aca­bat les festes, ja estem en ganes d’algun altre «jaleo» (que tant ens agrada en Sumacàrcer). Per tant, vos ani­mem a que s’apunteu, diguent-​li-​ho a qual­sevol mem­bre d’aecus, fins el diven­dres. Per 3 euros, teniu, pic­a­deta, una beguda i l’actuació del GRUP IBIZA a la Plaça Major. Tornem a ficar-​nos les piles i moguem de nou !!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Gra­cies als fes­ters del 2016 i a l’Excm. ajun­ta­ment de Sumacárcer, ya podem dispon­dre del pro­grama de festes.

Programa de Festes 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Nadant amb melons · Festers 2016Curiosa foto la dels fes­ters de 2016. Els fes­ters de Sumacàrcer 2016 han posat en esta diver­tida foto per a com­pe­tir en el con­curs d’Eugeni Ale­many per a poder guan­yar 1.500 euros. Fins al dia 2 de setem­bre pots par­tic­i­par en la votació i fent «me gusta» en este enl­laç a la FOTO

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver