suma cullera2Si traçàrem una circumferència amb centre a Sumacàrcer, la intersecció d'esta amb el mar ens situaria a 34,45 quilòmetres, en Cullera. Per curiositat, fixeu-vos que Picassent i Turís estan a la mateixa distància de Sumacàrcer que Cullera.