El matí del dia 19 de juny a Sumacàrcer tenia cita amb el III Tri­at­lo de Sumacàrcer, orga­ni­tzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­tament de Sumacàrcer, Car­reras pop­u­lares i tri­atlo comu­ni­tat valen­ciana. Gran expectació i par­tic­i­pación amb una orga­ni­zación impeca­ble i un clima prop­i­ci per a esta dura prova.

III Triatlon Sumacàrcer

(Imágen Fotomàs )

 El resultat de la prova ha sigut el següent:

clasificacion masculina III triatlon

clasificacion femenina III triatlon

(Imágenes de triatloncv.org)