Mag­ní­fica idea la de AECUS al recrear el con­curs per exel·lència amb el que vam créixer molts de nos­altres. Nos­tàl­gia per als majors, nove­tat per als jóvens, diver­sió per a tots.

Més informació en Facebook de AECUS