La Beneficiencia ha establit un cicle d'activitats «Els pobles a la Bene» per a donar a conéixer els recursos culturals existents en el Centre Cultural La Beneficiencia pertanyent a la Diputació de València, i al seu torn, donar a conéixer els aspectes patrimonials i paisatgístics de la província. Este cap de setmana (22 i 23 d'agost) junt amb les sessions didàctiques s'instal·larà una caseta d'informació general sobre els recursos culturals i paisatgístics de Sumacàrcer.

Ver traducción

La Beneficiencia ha establecido un ciclo de actividades «Los pueblos a la Bene» para dar a conocer los recursos culturales existentes en el Centro Cultural La Beneficiencia perteneciente a la Diputación de Valencia, y a su vez dar a conocer los aspectos patrimoniales y paisajísticos de la provincia. Este fin de semana (22 y 23 de agosto) junto con las sesiones didácticas se instalará una caseta de información general sobre los recursos culturales y paisajísticos de Sumacàrcer.

Centro Cultural La Beneficiencia de Valencia