Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Cap de setmana cultural

Este cap de set­mana hem pogut gaudir d’un ambi­ent cul­tural. Comença el dia 30 d’abril amb la pre­sentació del lli­bre: «Sumacàrcer, la pilota en Guerra» i al seu torn l’exposició de fotografies ref­er­ents al tema de la pilota valen­ciana a Sumacàrcer.

El dia 1 de maig, dia del tre­ball cele­bràvem l’acte social de les coques a la plaça de l’Era i a con­tin­uació començà la des­fi­lada del grup «TAM TAM». Ja de vesprada a l’auditori munic­i­pal la Banda Jun­ve­nil amenitzà al pub­lic asis­tent amb unes obres ben assajades.

El diss­abte 2 de maig el mono­logu­ista Eugeni Ale­many ens va amenitzar la vesprada amb el seu nou espec­ta­cle «T’ho des sense acritud.

Per a acabar, el diu­menge 3 de maig a les 10:00 hores des de la plaça de l’Era i en com­pa­nyia de pro­fes­sors de botànica de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia es va real­itzar l’esdeveniment «Cam­i­nant amb Cavanilles» per a obser­var la flora del bar­ranc del Llop.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver