Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Espectacle Gènesi
Espectacle de màgia
II Marxa · Passejant pel nostre entorn

Este cap de set­mana tenim un bon gra­pat d’activitats prepa­rades per a tots vosaltres !!

- Diss­abte, a les 19h, a l’auditori, espec­ta­cle de màgia «Mir­a­cles a Lour­des» amb el mag Ruben Aparisi.

- Diu­menge, a les 9:30h, amb el patrocini de la Fun­dación José Navarro , real­itzarem la II Marxa pel nos­tre entorn, amb els botànics Ger­ardo Stübing i Juan B. Peris, que una veg­ada més vis­iten Sumacàrcer per explicar-​nos com la natura es regen­era després dels cre­mats que patirem recentment. Els primers en arribar tin­dran un obse­qui de la Fun­dació José Navarro.

— Diu­menge, a les 18:30h, Grup de Balls Pop­u­lars, Les Folies de Car­caix­ent estre­nen el seu nou expec­ta­cle de danses a l’Auditor.

Aci tenim un enl­laç de la pre-​estrena pub­li­cat a «Las Provin­cias» Punx ací

Totes les activ­i­tats son amb entrada lli­ure. Us esperem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Visita fotogràfica per Sumacàrcer!! Suma't!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

XXIV Festival Comarcal Bandes de Música

L’Ajuntament de Sumacàrcer informa en la seua pàgina de Face­book: Sumacàrcer acull el XXIV Fes­ti­val Comar­cal de Ban­des de Música. Hem d’eixir tots a rebre als nos­tres veïns d’Antella, Gavarda, Tous, Seny­era, Manuel, Beneix­ida i Càrcer. Us esperem.

I este es el cartell anun­ciant que el proper diss­abte Sumacàrcer s’omplirà de música, real­itzat per Aureli Domènech Bou.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

II Trail de Sumacàrcer

Més infor­ma­ció a la pàgina http://​www​.cronorun​ner​.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 1 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba